top of page

Historiek                                                                              


In 1978 wordt onder een aantal Gaverse tennisliefhebbers samen met het gemeentebestuur een tennisclub opgericht. De 2 bestaande betonterreinen, eigendom van de gemeente, worden vanaf heden beheerd door GTC Gavere vzw. Op initiatief van het toenmalige bestuur onder voorzitterschap van Jacques Anno wordt het clubhuis gebouwd.

Door de enorme groei van leden in het begin van de jaren tachtig worden de bestaande polyvalente betonnen sportterreinen omgevormd tot 2 extra tennisterreinen. 1983 is een topjaar met bijna 350 leden. Bijna iedereen die een raket heeft is lid van GTC Gavere.

Verschillende spelers van GTC Gavere krijgen een klassement en de beton ondergrond zorgt voor negatieve ervaringen naar blessurelast en slijtage van raket en tennisbal. In 1985 wordt beslist in samenspraak met de gemeente de bestaande betonterreinen te voorzien van KUNSTGRAS . Het is vooral toenmalig bestuurslid Carlo Vande Walle die het “niet zo gemakkelijke dossier kunstgrasterreinen” beheert.

Van bij de oprichting zijn democratisch prijzen en een ongedwongen sfeer 2 belangrijke waarden van GTC Gavere. Iedereen, zowel inwoners van Gavere als inwoners van buiten Gavere, zijn welkom. Het bestuur heeft er ook voor gezorgd dat het lidgeld democratisch is gebleven. Een goede verstandhouding met de gemeentelijke instanties is een belangrijk onderdeel van het beleid van de club.
Ook op sportief vlak heeft GTC Gavere reeds van zich laten spreken. Midden jaren tachtig zijn we onder iniatief van Ghislain Béatse ook gestart met het inrichten van een eigen VTV Criterium tornooi dat heden is uitgegroeid tot een jaarlijks topevenement voor de club.

Begin jaren negentig noteren we een terugval van het aantal leden. Door te starten met jeugdwerking en een meer gevulde activiteitenkalender zien we het ledenaantal terug fors stijgen. Ook aan de communicatie naar de leden toe wordt gewerkt. De uitgave van het clubblad wordt gerealiseerd. Ook het Clijsters-Henin effect heeft begin jaren 2000 z’n invloed op het ledenaantal.

GTC Gavere is een zomerclub, het seizoen start traditiegetrouw begin april en eindigt eind oktober. Gedurende deze periode worden heel wat sportieve en minder sportieve activiteiten ingericht. Het is toenmalig voorzitster Christine Dierickx die de 'swung' in de club brengt door de organisatie van allerlei feestjes. Een sportvereniging is dus duidelijk meer dan een plaats waar men zijn favoriete sport beoefent.

In 1996 wordt de 2 de generatie kunstgras op de terreinen 1 en 2 gerealiseerd. Drie jaar later zijn ook de terreinen 3 en 4 aan de beurt.

Vanaf 2000 heeft de club zich aangepast aan nieuwe behoeften en verwachtingen. Het is toenmalig voorzitter Bart Verloo die samen met de andere bestuursleden een aantal noodzakelijke vernieuwingen doorvoert. Zo wordt in 2002 het clubhuis grondig vernieuwd, verlichting geplaatst op de terreinen 3 & 4 en de website ontwikkeld. Het reservatieboek sterft een plotse dood, het online reservatiesysteem doet zijn intrede.    

In 2007 wordt de voorzittersfakkel overgedragen naar Geert De Raeve. Onder zijn impuls met de goedkeuring van de bestuurdersploeg wordt in 2009 met een jaar vertraging de bouw van de tennishal een feit. Door deze realisatie worden wij een jaarclub. Het clubhuis 't Sportdreefke krijgt zelfstandige uitbating. De jeugdwerking gecoördineerd door tennisschoolFun!damentals heeft de mogelijkheid om de jeugdleden ook in de winterperiode verder te begeleiden. Dit geeft een boost naar een stijgend jeugdleden aantal.

bottom of page